Giới thiệu

Xây dựng

RÀ SOÁT CHO VAY GÓI 30 NGHÌN TỶ ĐỒNG
Vừa qua, có thông tin phản ánh một số khách hàng vay vốn Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30.000 tỷ đồng) theo Nghị quyết 02/NQ-CP bất ngờ khi biết phần dư nợ giải ngân sau ngày 01/6/2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại, nội dung hợp đồng tín dụng của một số ngân hàng quy định chưa rõ ràng về ...

Quy hoạch

THANH HÓA: THÊM 3 DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ĐI VÀO VẬN HÀNH TỪ CUỐI NĂM NAY
Nguồn tin từ Sở Công thương Thanh Hóa cho biết, từ nay đến cuối năm 2016, trên địa bàn sẽ có thêm 3 dự án thủy điện đi vào vận hành thương mại. Đó là các dự án thủy điện Trung Sơn, thủy điện Bá Thước 1 và dự án thủy điện Bái Thượng.