ĐÔNG PHÚ

Tin tức

Tư vấn

Dự án

Thi công

Liên kết

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Dự án đã thực hiện

  • Luật Xây dựng với công tác khảo sát, thiết kế xây dựng
    Thực hiện nghị quyết số 18/NQ/UBTVQH11 ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ ngành soạn thảo Dự thảo Luật Xây dựng. Sau một thời gian chuẩn bị công phu và ...