ĐÔNG PHÚ

Tin tức

Tư vấn

Dự án

Thi công

Liên kết

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Liên hệ với chúng tôi

 

      CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ: Lô 28 - LK11 - Khu Đô Thị Đông Sơn - P.An Hoặch

TP.THanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: 0373943158./ Hotline: 0944.045.229

Website: www.dongphultd.com – Email: hoangtung.dongphu@gmail.com

 

Họ và tên  
Điện thoại
Địa chỉ
Email    
Công ty/Nơi làm việc
Tiêu đề  
Nội dung  
Mã xác nhận

Captcha HttpHandler appears not to be registered.

If you can see the Captcha image, it's safe to disable this troubleshooting check (documentation).

Please make sure your web.config file includes the following declarations:

<system.web>

<httpHandlers>

<add verb="GET" path="BotDetectCaptcha.ashx" type="BotDetect.Web.CaptchaHandler, BotDetect"/>

...

<system.webServer>

<handlers>

<remove name="BotDetectCaptchaHandler"/>

<add name="BotDetectCaptchaHandler" preCondition="integratedMode" verb="GET" path="BotDetectCaptcha.ashx" type="BotDetect.Web.CaptchaHandler, BotDetect"/>


If the Captcha HttpHandler is registered, it could also be inaccessible due to your Url Routing/Rewriting settings.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code